Count your Blessings…

1ste Sondag na Kersfees
Die woord het vlees geword en het onder ons gewoon – en ons het sy heerlikheid aanskou.  – Joh. 1:14

27 Sondag
Die HERE sé vir Moses: “Wie maak stom of doof? Is dit nie Ek, die HERE, nie?” – Eks. 4:11

Julle het My nie uitverkies nie, maar Ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug to gaan dra – Joh.15:16

Ek sal u goedertierenhede verhef totdat my hart eens breek. U offer ek my dankgebede, solank my tong ‘n woord kan spreek. En is ook eens my mond reeds stom, sug ek nog dankbaar: Heer, ek kom. – 197, 12 W. 106b

Kom ons buig ons kop vir die gebed….

Wie het my geskape soos ek is? Wie het my die gawe van spraak gegee? Wie het my die mag gegee om haat in liefde to omskep? U, my God, het my alles gegee wat ek nodig het om u koninkryk te laat kom in ‘n verontruste wêreld. Amen.

Soos ware Elim Moravieers het ons onder die geklank van die basuine en hierdie mooi dagteks “Teacher” Miemie sé 90ste verjaarsdag gevier. Toe  dit 12 uur word het ons ‘n geseende biduur gehou om vir die Here dankie té sé, dit is mos nie elke dag dat iemand hierdie bevorderde oudedom word en nog saam kan sit en sing nie.

Soos die gebed hierbo sé is dit alle eer en mag aan onse hemelse vader dat ons kan opstaan elke oggend, as ons met  dankbaarheid en blydskap in ons hart kan leef kan ons enige ouderdom beryk….so dit moet gevier word.

Wat is “Teacher” Miemie sé secret weet ek nie, maar van wat ek venaand gesien het was sy baie bly om haar mense om haar té he op hierdie spesiaale oggend.

Count your blessings….Happy Birthday.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s